Ankeborg

Full Version: Träff i Göteborg idag 9/1
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ankträff i Göteborg idag kl. 18:00 på Jerntorgets Brygghus, Järntorget.

Ursäkta jag är lite sen med att posta. Men, om du inte har gjort några planer för ikväll, häng på! Smile