Ankeborg

Full Version: Avsnitt 48 – Freedomfest 2015 och Bitcoincertifikat
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kristian har varit på Freedomfest i Stockholm och avlägger rapport! Nu går det att investera i bitcoin indirekt via börsen. Och så filmtips, boktips och speltips.

http://frihetsfaxen.se/avsnitt-48-freedomfest-2015-och-bitcoincertifikat/