Ankeborg

Full Version: Kristian Filosoferar: Avsnitt 1 – E3, Steam och tankar om spel
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Idag pratar jag om E3, Steam och lite tankar kring spel.
Mycket nöje


Mp3. osv
http://frihetsfaxen.se/kristian-filosoferar-avsnitt-1-e3-steam-och-tankar-om-spel/


Youtube: