Ankeborg

Full Version: Avsnitt 56 – Vapen, amerikansk imperialism, Bitcoin och onda kvinnor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ingen gäst denna gång utan bara Kristian, Hanna och en massa nyheter! Vapen såväl hembyggda som flygande, bakåtsträvande miljöpartister, och mödrar som begår övergrepp mot sina barn. Bitcoin konstateras icke momspliktigt till skatteverkets förtret. Cannabisodlingen blomstrar i Sverige, trots att det är olagligt. Plus speltips som vanligt.

http://frihetsfaxen.se/avsnitt-56-vapen-amerikansk-imperialism-bitcoin-och-onda-kvinnor/